Daily Archives: 2014-02-21


Nytt uppdrag!

NIER Konsult har fått uppdrag av Sunpine AB att som teknisk resurs inom rör/mek. arbeta med ett flertal större och mindre projekt vid Sunpines anläggning på Haraholmen i Piteå.

Sunpine tillverkar råtalldiesel av tallolja som vidareförädlas av Preem till Evolution diesel. Sunpines process och anläggning är världsunik. http://www.sunpine.se