Projektering i 3D med Cadmatic   Recently updated !


NIER AB utför projekterings- och administrationsarbeten i Cadmatic Plant Design Suite. Med närmare 10 års erfarenhet både som användare och administratörer i Cadmatic samt arbete i distribuerad 3D-miljö.

Projekteringstjänster i Cadmatic 3D-miljö;

 • Layout arbete
 • Rörprojektering
 • Kabelvägar, kabelstegar
 • Stålkonstruktioner

Har ni en 3D-modell redan? Bra! Då projekterar vi med den som grund!
Har ni gjort 3D-scanningar? Bra! Då projekterar vi i med det scannade underlaget som grund!

Administrationstjänster i Cadmatic

 • Idrifttagning och anpassning av miljö
 • Anpassning av ritnings- och isometrimallar
 • Uppbyggnad av standardkomponenter och dimensionstabeller
 • Uppbyggnad av specifikationer för rör, kabelstegar, ventilationskanaler, smide och stålbalkar
 • Versionsuppdateringar av miljö
 • Import av 3D-data från externa system
 • Rådgivning kring kostnadseffektivt arbetessätt

Anläggningsägare? Funderar ni på egenägd anläggningsmodell i 3D för projektering, drift och underhåll. Vi har erfarenheter och kompentens inom området!