TJÄNSTER


Förstudier och tekniska utredningar
Sammanställningar av teknisk dokumentation, layoutarbete, kostnadskalkyler m.m.

Projektledning
Projektledning och samordning i tvärfunktionella grupper med målsättning att nå den bästa lösningen tillsammans!

Projektering / Projekteringsledning
Projektering av processrör, tryckkärl och cisterner samt även ren mek-konstruktion t ex serviceplan för åtkomst av utrustning, trappor mm.

Metodutveckling
Arbetsmetodik kring 2D/3D-cad, hantering och lagring av teknisk dokumentation. Utveckling av dokument och mallar för specifika ändamål inom Excel/Word/Powerpoint.