UPPDRAG


 

Pågående

2017 Smurfit Kappa Piteå – Projekteringsledare rör/mek, Ny grönlutsklarnare

Avslutade

2017 Smurfit Kappa Piteå – Konstruktör, Fiberseparation

2016 Sunpine AB – Teknisk resurs, inhyrd i organisationen (Jan-Feb)

2016 Sunpine AB – Återmontage PU0025, Projektering, montagesamordning

2016 Sunpine AB – UH-stopp, planering

2015 Sunpine AB – Underhållstekniker, inhyrd i organisationen (December)

2015 Sunpine AB – Projektledare Sunpine, inhyrd i organisationen (Jan-Nov)

– Besiktningsbart avlopp. Nytt processavloppsystem hela anläggningen.

– Förbättring NaOH-system

– Utlastningsstation för terpentin till isotainer

2015 Sunpine AB – Logistikplan, utbyggnad av industriområdet

2015 Sunpine AB – Hartsutlastningsplatta

2015 Sunpine AB – Besiktning/Rengöring Råtalldieselcistern

2015 Sunpine AB – Ombyggnation brännare panna

2015 Sunpine AB – Sapphire 2015 Sunpine AB – Märkningsstandard för anläggningen

2014 Sunpine AB – Projektledare Sunpine (inhyrd i organisationen)

– Besiktningsbart avlopp. Nytt processavloppsystem hela anläggningen

– Förbättring lastning/lossningplattor

– Ombyggnation kassun. Förstudie och förfrågningsunderlag (bygg+rör)

– Utlastningsstation för terpentin till isotainer.

2014 Sunpine AB – UH-stopp, ansvar för rör/mek entreprenader, projekteringledning och genomförande

2014 Sunpine AB – Ny förrådsbyggnad och verkstad. Invändig utformning och flytt av befintligt förråd

2014 Sunpine AB – Nytt underhålls och förrådssystem (AM-System)

2014 Sunpine AB – Installation av ny vätskeringpump vacuumsystem torn, projekteringsledning.

2014 Sunpine AB – Talloljecistern Skoogs, projekteringsledare, nytt pumprum, ledningsgata